KOORDİNATÖR

Dr. Mehmet GÖRÇİN

27.03.1948 tarihinde Malatya’nın Kernek mahallesinde dünyaya geldi. Doku kardeşli kalabalık bir ailede yetişti. İlkokulu rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut ÖZAL’ın annesinin öğretmenlik yaptığı ve Recai KUTAN’ın babasının müdür olduğu Malatya Gazi okulunda okudu. Maratya Turan Emeksiz Lisesi^nden mezun oldu. O yıl İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni kazanarak 2 yıl edebiyat fakültesinde okudu.

Tekrar girmiş olduğu üniversite sınavında İstanbul Tıp Fakultesi’ne (çapa Tıp) yerleşip mezun oldu.

1968’de Türkiye’de yaşanan buhranlı yıllarda öğrencilik hayatını sürdürdü. Karakterinin gelişmesinde önemli bir yer tutan dönemde; sağ ve sol çatışmalarının yoğun olduğu, üniversite öğrencilerinin sürekli boykot yaptığı, ekonominin zor bir süreçten geçtiği yıllarda yetişti. Sol görüşlü öğrencilerin çoğunlukta olduğu İstanbul Vezneciler Talebe Yurdu’nda kaldı.

1970’li yıllarda İskenderpaşa cemaatiyle tanıştı ve sohbetlere katılmaya devam ederken kısa zamanda Mehmet Zahit Kotku (r.a) hoca efendiye intisap etti. Maneviyatının ve ruh eğitiminin önemini gözlemlediği yer olan burada eğitimine başladı ve halen de devam etmektedir. Hoca efendiyi (r.a) tanıdıktan sonra yaşam tarzında ve düşüncelerinde müspet değişiklilerin olduğunu fark etmişti.

Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra sırası ile Edirne Sağlık Ocağı tabipliği ve hükümet tabipliği yaptı. Daha sonra Yozgat Jandarma KOmando taburunda görev aldı. Askerlik dönüşü İstanbul Vakıf Gureba Hastanesi’nde pratisyen hekim olarak 4 yıl çalıştı. Bu zaman zarfında iç hastalıkları uzmanı Alaattin KAYA abisinin gerek mesleki gerekse ruhun terbiyesi ile ilgili eğitimininde tesiri oldu. 1 yılda Ankara Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde hekim olarak çalıştıktan sonra 1984 yılında Edirne Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak eğitimine devam etti. 1988 yılında Edirne Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan iç hastalıkları uzmanı olarak göreve başladı. İstanbul Sağlık Vakfı bünyesindeki Aksa Polikliniklerinde görev yaptı.

Prof. Dr. Mahmut Esat COŞAN hoca efendinin denetimi altında bu hizmetleri sürdürdü. 1990 tarihinde Lüleburgaz Devlet Hastanesinde iç hastalıkları uzmanı olarak başladığı görevine 20 yıl boyunca devam ettikten sonra emekliye ayrıldı. Halen Özel Medikent Hastanesinde diyaliz bölümünde hekimlik yapmaktadır.

Dr. İlknur GÖRÇİN hanımla evli olup 1 erkek 3 kız babasıdır.

0 Paylaşımlar