Arapça Kursları

 

2012 Yılında başladığımız Arapça kurslarımız bulunduğumuz bölgede ciddi bir ilgi ile karşılandı. Arapça derslerimiz Muratlı’da imamlık görevinde bulunan Nail GÜÇLÜ hocamız tarafından verilmektedir.

Nail GÜÇLÜ hoca Siirt’in Tillo kasabasında 10 yıllık medrese tahsili yapmıştır. Bu eğitim döneminden sonra diploma (icazet) almıştır. Sonra İstanbul’da da 10 yıl Arapça dersleri okutmuş, birçok öğrenci yetiştirmiştir. Kendisi Arapça dilbilgisine hakim olduğu gibi Türkçe dilbilgisini de iyi bilen bir ilim adamıdır. Ayrıca tefsir, hadis, fıkıh ilimlerinde de öğrenci yetiştirme yetki ve vasıfları vardır. Lüleburgaz’dan önce 3 yıl kadar Ahmetbey ka­sabasında tefsir dersleri vermiştir. Muratlı kasabasında da müftülerle birlikte hadis dersle­ri yapmıştır. Şuanda demeğimizde Arapça grammer ve tefsir dersleri vermektedir. Dersle­rine bölgemizdeki imamlar, hafız ve vaiz arkadaşlar devam etmektedir. Derslerini takip eden öğrencileri tarafından oldukça faydalanılan ve kabul gören bir eğitim sunmaktadır.

0 Paylaşımlar